Dovanų kuponas suteikia gavėjui laisvę ir pasirinkimo galimybes, leisdamas pačiam nuspręsti, kokią paslauga Jam labiausiai reikalinga.

  1. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, sutinka su šiomis Kupono naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs Kuponą ir vėliau perleisdamas tą Kuponą kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimąjį Kupono turėtoją) apie šias Kupono platinimo sąlygas ir taisykles.

  2. Dovanų kuponas suteikia teisę pasinaudoti nurodyta paslauga arba išsirinkti paslaugų už sumą, nurodytą dovanų kupone.

  3. Dovanų kuponas galioja visoms teikiamoms paslaugoms.

  4. Pirkimo sumai viršijus Dovanų kupono vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti grynais pinigais.

  5. Dovanų kupono turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą nei nurodyta Dovanų kupone, likusi suma Dovanų kupono turėtojui negrąžinama.

  6. Dovanų kupone nurodytą pinigų sumą galima išnaudoti per kelis kartus.

  7. Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta ant Dovanų kupono. Pasibaigus galiojimo terminui, Dovanų kuponą galima pratęsti papildomam 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui už vienkartinį 5 (penkių) Eur mokestį. Dovanų kupono pratęsimas galimas tik per 1 mėnesio laikotarpį nuo Dovanų kupono galiojimo pabaigos datos. Kuponą galima pratęsti tik 1 kartą.

  8. Jeigu Dovanų kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas nebegaliojančiu, paslaugos nesuteikiamos ir pinigai negrąžinami.

  9. Tiek popierinį, tiek elektroninį Dovanų kuponą (atspausdintą) reikia pateikti užsakant pasirinktą paslaugą.

  10. Tuo atveju, jei Dovanų kuponas yra sugadintas, suteptas, suplėšytas ar kitaip pažeistas ir dėl to nėra galimybės identifikuoti Dovanų kupono numerio, Dovanų kupone nurodytos pinigų sumos dydžio, Dovanų kuponu atsiskaityti už paslaugas nėra galima, toks Dovanų kuponas nėra keičiamas ir pinigai už jį nėra grąžinami.